Програма інформатизації міста Києва на період 2013-2015

Програми інформатизації міста Києва на період 2013-2015 роки є розбудова інформаційного суспільства, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку міста Києва шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій та реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері.

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено відповідальним за реалізацію Міської цільової програми інформатизації на 2013-2015 роки.

Фінансування планується здійснювати за рахунок коштів, які виділяються на Міську цільову програму інформатизації міста Києва з міського бюджету та коштів інвесторів.

 

Ресурсне забезпечення Програми:

       

       тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

158 500, 0

28 248,0

9 140,0

195 888,0

Бюджет м. Києва

10 000,0

8 248,0

9 140,0

27 388,0

Кошти інших джерел

148 500,0

20 000,0

 

168 500,0