ЗВІТ про результати проведення процедури відкритих торгів № 1 від 01.07.2014р.

1 липня 2014

1. Замовник:

1.1. Найменування: КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05445267

1.3. Місцезнаходження: вул. Командарма Каменєва, 6, м. Київ, 01014

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Лісневський Роман Сергійович, перший заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, тел./факс: +38 (044) 285-84-12, вул. Командарма Каменєва, 6, м. Київ, 01014.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", код ЄДРПОУ 05445267.

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин марки А-95).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг: бензин марки  А- 95 - 47000 л.

3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: м. Київ.

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: 2014р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса  веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником  додатково розміщувалась інформація про закупівлю: http://tender.finaudit.kiev.ua.

5.3. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури   закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та  розміщеного на  веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України: № 34 (880) від 28.04.2014р. № 108811.

5.4. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури  закупівлі,  опублікованого  у  відповідних  міжнародних виданнях.

5.5. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   торгів,   опублікованого   в   державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України: № 48 (894) від 16.06.2014р. № 132831.

5.6. Дата   і  номер  оголошення  про  результати  проведення торгів,  яке було  (буде)  опубліковане  в  державному  офіційному друкованому  виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 54 (900) від 07.07.2014р. № 140258.

5.7. Дата  і  номер  оголошення  про  результати   проведення торгів,  яке  було  (буде)  опубліковане у відповідних міжнародних виданнях.

6. Інформація про учасників процедури  закупівлі,  що  подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ОЙЛ-ЛТД».

6.3. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків:

- 23712217;

- 38921039.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- 09102, м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70б, тел./факс (044) 467-71-07;

- 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, оф. 315/1, тел./факс (050) 25-40-517.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.06.2014р., до 10.00 (за київським часом ).

7.2. Дата розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  (дата і час): 06.06.2014р. об  11 год. 00 хв. (за київським часом).

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна   і  стислий  опис  інших  умов  кожної  пропозиції конкурсних торгів:

Повне найменування

 учасника процедури

закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів за критеріями оцінки

Приватне акціонерне товариство

«Компанія Інтерлогос»

Ціна

784430,00 гривень

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТРАНС ОЙЛ-ЛТД»

Ціна

751530,00 гривень

 

 

7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 751530,00 гривень

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 784430,00 гривень

номер 2  та ціна акцептованої пропозиції конкурсних  торгів 751530,00 грн. (сімсот п’ятдесят одна тисяча п'ятсот тридцять грн. 00 коп.)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 11.06.2014р.

9. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ОЙЛ-ЛТД»

9.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків: 38921039

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, оф. 315/1, тел./факс (050) 25-40-517.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума,  визначена в договорі про закупівлю: 01.07.2014р., 751530,00 грн. (сімсот п’ятдесят одна тисяча п'ятсот тридцять грн. 00 коп.).

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 15,99 грн. (п’ятнадцять грн. 99 коп.).

11. Підстави для прийняття рішення про  неукладення  договору про закупівлю.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена   інформація   замовника   про   наявність   та відповідність  установленим  законодавством вимогам документів, що підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених   статтею   17  Закону,  із  зазначенням  відповідних підстав.

13.1. Перелік  учасників,  що  подали  всі  документи,  які підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно  до  статті  16  Закону  та  відповідають  установленим законодавством вимогам:

- Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ОЙЛ-ЛТД».

13.2. Перелік   учасників,  які  не  подали  документи,  що підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно   до   статті   16  Закону,  або  подані  документи  не відповідають установленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників,  щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ОЙЛ-ЛТД».

13.4. Перелік  учасників,  щодо  яких установлені обставини, визначені  статтею  17  Закону,  та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація: у зв’язку з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця (Замовника), відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п. 2.2 Договору Сторони погодились зменшити обсяги закупівлі до 33140 л та зменшити вартість договору до 529908,60 грн. (п’ятсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 коп.).

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Лісневський Р.С. – перший заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів

Васильцов М.Ф. – заступник директора з проектування, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Здольник О.В. – головний інженер

Терещенко О.В. – головний бухгалтер

 

Фалько О.Г. – начальник юридично-договірного відділу

Тарасенко Ю.М. – начальник відділу проектування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів метрополітену

Варов А.В. – начальник виробничого відділу будівництва Подільського мостового переходу

Мазуренко О.В. – в. о. начальника виробничого відділу будівництва об’єктів метрополітену

Кроллау О.В. – заступник начальника юридично-договірного відділу

Данчук І.Г. – начальник відділу підготовки будівництва

Лукін І.С. – начальник відділу маркетингу та комплектації

Мархай Н.М. – заступник начальника планово-економічного відділу, секретар комітету з конкурсних торгів

Повернутись до списку