Оголошення про результати проведення торгів («Ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів і устатковання» (капітальний ремонт картера та осьових трубчатих наконечників колісної пари трамваю Т-3)

5 вересня 2014

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальне підприємство „Київпастранс” (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31725604.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Подільський район, Набережне шосе, 2, 04070.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Комунальне підприємство „Київпастранс”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31725604.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: «Ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів і устатковання» (капітальний ремонт картера та осьових трубчатих наконечників колісної пари трамваю Т-3) код 33.17.1 за ДК 016:2010.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 300 ремонтів.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: На виробничих площах переможця.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2014 року.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.kpt.kiev.ua.

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 27.05.2014, № 9 (27.05.2014), оголошення № 125441 (ТРЗ).

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель").

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 20.08.2014 р. № 68 (20.08.2014), оголошення №156796 (ТРЗ).

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 15.08.2014 р.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 05.09.2014 р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

6.3.1. Дата прийняття рішення.

6.3.2. Причина.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 849 996,00 грн. (Вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн., 00 коп.) (з ПДВ).

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

9. Інформація про переможця торгів:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго Транс Груп».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 36484784.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):

02105, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Павла Усенка, будинок 7/9-З.

9.4. Номер телефону, телефаксу: телефон (044) 222-52-01, телефакс (044) 222-52-01.

Повернутись до списку