Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності є  структурним  підрозділом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і підпорядковується директору Департаменту.

 

Основні завдання

 

Формування планових фінансово-економічних показників, проведення економічного аналізу діяльності  комунальних підприємств транспорту та дорожнього господарства на основі єдиної державної економічної, тарифної та інвестиційної політики, достовірності звітності про виконання Державного бюджету України та місцевого бюджету м. Києва.

Формування та подання відповідним підрозділам Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозицій до бюджету міста Києва щодо фінансування підприємств, супроводжує їх розгляд.

Формування плану роботи, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.

Аналіз та контроль виконання бюджету міста, що стосується підприємств транспорту.

Забезпечення раціональної організації обліку і звітності в установі на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розробка і здійснення заходів, які направленні на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи.