Управління розвитку транспортної інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

 Управління розвитку транспортної інфраструктури (далі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) і підпорядковується директору Департаменту.

 

Основні завдання

 

Участь у формуванні та реалізації у м. Києві державної політики в галузі дорожньо-транспортного комплексу.

Впровадження заходів щодо сприяння розвитку, вдосконаленню та організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста.

Проведення єдиної політики в питаннях розвитку підприємств дорожньо-транспортного комплексу.

Надання пропозицій, розробка та впровадження заходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу.

Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу.

Розробка і забезпечення організації реалізації цільових програм.