Управління зв’язку та інформатизації Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Управління зв’язку та інформатизації  (далі - Управління) є структурним підрозділом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) і підпорядковується директору Департаменту.

 

Основні завдання

 

 1. Участь спільно з іншими підрозділами Департаменту  у реалізації державної політики у сфері зв’язку, інформатизації та захисту інформації на регіональному рівні в інтересах збереження й розвитку соціально-економічного потенціалу Києва та більш ефективного його використання.
 2. Здійснення організаційно-координаційних функцій та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств у сфері зв’язку, інформатизації та захисту інформації.
 3. Забезпечення організації підготовки та проведення в межах компетенції заходів Департаменту.
 4. Забезпечення формування та реалізації Програми інформатизації міста Києва.
 5. Організація проведення нарад у Департаменті  з питань зв’язку,  інформатизації та захисту інформації, а також здійснення контролю за виконанням прийнятих на нарадах рішень.
 6. Розглядає документи та звернення, що стосуються питань зв’язку, інформатизації та захисту інформації, готує щодо них аналітичні, довідкові матеріали та пропозиції.
 7. Забезпечення формування та реалізації завдань з технічного захисту інформації в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 8. Контроль за станом захисту інформації у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 9. Впровадження заходів щодо реалізації інвестиційних програм по залученню коштів для розвитку інформаційно – телекомунікаційних технологій в місті.
 10. Створення сприятливих умов для функціонування та розвитку сфер телекомунікацій, телерадіомовлення, надання послуг поштового зв'язку.
 11. Забезпечення організації обслуговування населення міста телекомунікаційними послугами із залученням комунальних підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
 12. Здійснення організаційно-координаційних функцій, методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств у сферах телекомунікацій, телерадіомовлення, надання послуг поштового зв'язку.
 13. Розробка і організація реалізації соціально – економічних цільових програм розвитку міста, правових і науково-технічних механізмів формування і ефективного використання інформаційно – телекомунікаційних технологій.